Plot/Stavanger søker nye medlemmer av Rådet

-------------------------------Scroll Down for English----------------------------------

Plot/Stavanger søker nye medlemmer av rådet.

 

Liker du å jobbe sammen med andre dynamiske, unge mennesker? Er du interessert i samtidskunst?

 

Plot/Stavanger er et samarbeid mellom Stavanger Kunstmuseum, Kunsthall Stavanger, Rogaland Kunstsenter og Tou Scene. De fire institusjonene representerer et bredt spekter innen den visuelle kunstscenen med et spenn fra historiske oljemaleri til nye medier og eksperimentell performancekunst. Målet med tiltaket er å åpne kunstfeltet for unge voksne i alderen 16-26 år, og gi mulighet til å bli nærmere kjent med det lokale, nasjonale og internasjonale kunstfeltet, samt å styrke samarbeidet på det lokale kunstfeltet.

 

Plot/Stavanger er en medlemsorganisasjon med et rådgivende styre som heter Plot-rådet. Rådet arrangerer gratis aktiviteter for medlemmene, som omvisninger i ulike utstillinger, workshops, filmvisninger og treff med kunstnere og kuratorer. Medlemskap er gratis og medlemskortet gir medlemmer fri adgang til Stavanger kunstmuseum, Kunsthall Stavanger, Rogaland Kunstsenter og utvalgte aktiviteter på Tou Scene

 

Som medlem av Rådet får du som er mellom 16-26 mulighet til å blir kjent med andre kunstinteresserte og arrangere utstillinger, omvisninger, filmkvelder, kunstnermøter osv. Å være medlem av Rådet gir deg også mulighet til å bli kjent med og i Stavangers kunst- og kulturmiljø. Man knytter kontakter med aktører i byen som kan hjelpe deg til å tre inn i kunstmiljøet i Stavanger som kunstner eller kunstinteressert.

 

Rådet er, som Plot, en frivillig gruppe med engasjerte unge mennesker som styrer sitt eget løp. Som medlem av rådet vil du, alene eller sammen med andre rådsmedlemmer være ansvarlig for et arrangement per semester med støtte fra en av institusjonene som Plot samarbeider med og Plots koordinator.

 

Om du ønsker kan du også lære å skrive søknader til Kulturrådet og lignende støtteordninger som også du kan ha nytte av, samt budsjetter og organisering av arrangementer.

 

Du trenger ingen erfaring for å bli med i rådet, men medlem av rådet er et godt punkt på enhver ung arbeidssøkers CV.

 

Send en mail til Plotstavanger@gmail.com eller kontakt oss på Facebook for å bli med i rådet!

 

Hilsen Plot/Stavanger

--------------------------------------English-----------------------------------------

Plot / Stavanger seeks new members of the council.

Are you a young person between the ages of 16-26? Do you like to get to know and work with other dynamic young people? Are you interested in contemporary art?

Plot / Stavanger is a collaboration between Stavanger Art Museum, Kunsthall Stavanger, Rogaland Art Center and Tou Scene. The four institutions represent a wide range within the visual arts scene, from historical oil painting to new media and experimental performance art. The aim of the initiative is to open the art field up to young adults between the ages of 16 and 26, and give them the opportunity to become acquainted with the local, national and international art field, as well as to strengthen cooperation in the local art field.

 

Plot / Stavanger is a members organization with an advisory board called the Plot Council (Rådet). Rådet organizes free activities for its members, as guided tours in various exhibitions, workshops, film shows and meetings with artists and curators. Membership is free and the membership card gives members free access to the Stavanger Art Museum, Kunsthall Stavanger, Rogaland Art Center and selected activities on the Tou Scene.

As a member of Rådet, you will get the opportunity to become familiar with other art enthusiasts and arranging exhibitions, guided tours, film nights, artist meetings etc. Being a member of Rådet also gives you the opportunity to become familiar with Stavangers arts and cultural environment. You connect with the city's actors who can help you enter the art environment in Stavanger as an artist or artist.

Rådet, like Plot, is a volunteer group of committed young people who manage their own membership. As a member of Rådet you will be responsible for one event per semester, by yourself or with other council members, with support from one of the institutions that Plot cooperates with and the Plot coordinator.

If you wish, you can also learn to write applications to the Norwegian Cultural Council and similar support organisations that you may also benefit from in the future, as well as budgeting and organizing of events.

 

You do not need any experience to join Rådet, but being a member of Plot Rådet is a good addition to every young persons CV.

 

Send an email to Plotstavanger@gmail.com or contact us on Facebook to join Rådet!

Kind Regards

Plot/Stavanger